Vermogen in bv mogelijk zwaader belast

12-05-2015 | Vermogen in bv mogelijk zwaader belast

Het is nog maar de vraag of de komende herziening van het belastingstelsel gunstig uitpakt voor u als dga. Twee vooraanstaande economen stellen dat u als dga te weinig belasting betaalt door uw vermogen in uw bv te houden. Het Centraal Planbureau kwam onlangs al tot dezelfde conclusie.

Volgens de twee hoogleraren, Koen Caminada en Wiemer Salverda, zit u als dga ‘in de fiscale luwte’ door uw positie in box 2. In een interview met de Volkskrant stellen ze dat u een hoog inkomen en dus belastingheffing uitstelt. Ze vermoeden daarbij dat u uw geld oppot in uw bv op zoek naar een gunstig moment om het uit te keren. Onlangs concludeerde het Centraal Planbureau hetzelfde na onderzoek naar het fiscale gedrag van dga’s. Volgens CPB-onderzoeker Arjan Lejour bent u als dga zeer gevoelig voor fiscale prikkels, wat een reden kan zijn om uw vermogen bij uw bv in de toekomst te belasten als voorheffing.

Dga in het vizier bij belastingherziening

Hoewel dit nog geen concrete beleidsplannen zijn, kan dit toch slecht nieuws voor u zijn. Koen Caminada was lid van de commissie-Van Dijkhuizen. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van het belastingstelsel. De commissie stelde voor om het voordeel dat u heeft in box 2 weg te halen en te kiezen voor, net als in box 3, een fictief rendement te belasten over het vermogen in uw bv. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zal bij de herziening van het belastingstelsel vermoedelijk gebruikmaken van de adviezen van die commissie.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!