Skip to main content

Ook zakelijk loon voor betrokken ex-dga

01-02-2016 | Ook zakelijk loon voor betrokken ex-dga

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die na de verkoop van zijn aandelen nog nauw betrokken blijft bij het reilen en zeilen van de bv, kan door de fiscus worden aangeslagen voor een gebruikelijk loon. De inspecteur oordeelt dan dat de dga als feitelijk bestuurder gezien kan worden. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Een ondernemer verkocht eind 2004 al zijn aandelen in een holding die hij zelf had opgericht en waarvoor hij als dga werkzaamheden verrichtte. In de jaren daarop gaf hij bij zijn aangifte inkomstenbelasting lage bedragen op uit werk en woning. In 2007 zou zijn inkomen nihil zijn geweest, en in 2008 slechts € 7.631. Naar aanleiding van een boekenonderzoek corrigeerde de inspecteur zijn loon echter naar € 84.000. In de praktijk bleek de ex-dga namelijk nog nauw betrokken te zijn bij de bv en daarom vond de inspecteur dat er sprake was van een zakelijk loon.

Feitelijk bestuurder verdient bestuurderssalaris

Hoewel de ex-dga de aandelen had verkocht, bleef hij wel betrokken bij zijn onderneming door nog wat technisch onderhoud te blijven verzorgen. Hij kreeg hier nog € 2.500 netto per maand voor. In de praktijk bleek dat de ex-dga nog dagelijks aan de touwtjes trok en samen met zijn broer die nog wel aandeelhouder was belangrijke beslissingen nam. Aangezien zijn broer € 85.000 verdiende, vond de rechter het aannemelijk dat het inkomen van de ex-dga op hetzelfde bedrag gesteld moest worden. Bovendien kreeg de ex-dga nog een flinke boete opgelegd vanwege het op onjuiste wijze aangifte doen.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"