Skip to main content

Periodieke evaluatie van 30%-regeling

24-05-2016 | Periodieke evaluatie van 30%-regeling

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat de 30%-regeling voor ingekomen werknemers voortaan periodiek evalueren. Dit heeft hij aangegeven in reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer dat de effectiviteit van de 30%-regeling in twijfel trekt.

Het is volgens de Algemene Rekenkamer maar de vraag of de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland doet waar hij voor bedoeld is; het aantrekken van expats met een schaarse deskundigheid. Het ministerie van Financiën heeft dit nooit onderzocht. Ook is nooit bekeken of de regeling misschien negatieve bij-effecten heeft, zoals verdringing van Nederlandse werknemers. Daarnaast is de regeling niet goed onderbouwd. Is een vergoeding van 30% wel een reëel bedrag? En is de salarisnorm van € 36.889 (in 2016) om in aanmerking te komen voor de regeling eigenlijk wel een goede graadmeter voor de aanwezigheid van een specifieke deskundigheid?

Te weinig transparantie over 30%-regeling

Het rapport van de Algemene Rekenkamer concludeert dat er in elk geval te weinig transparantie is ten aanzien van de 30%-regeling. De regeling is in 2012 aangescherpt, maar het is onduidelijk of de bijbehorende besparing eigenlijk wel is gerealiseerd. En het jaarbudget voor de 30%-regeling staat ook nooit in de Prinsjesdagstukken of andere begrotingsstukken, zodat de Tweede Kamer er niet standaard over wordt ingelicht.

Budget 30%-regeling in Miljoenennota?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft inmiddels op het rapport gereageerd. Naast een uitgebreide inhoudelijke toelichting heeft hij twee zaken toegezegd:

  • Hij zal de 30%-regeling voortaan betrekken in het beleid dat periodiek moet worden geëvalueerd.
  • Hij overweegt om het budget van de 30%-regeling voortaan jaarlijks toe te voegen aan de Miljoenennota.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"