Skip to main content

Strenge eisen aan administratie bij faillissement

07-07-2016 | Strenge eisen aan administratie bij faillissement

Sinds 1 juli 2016 kan een bestuurder van een failliete organisatie een boete van maximaal € 82.000 of zelfs een gevangenisstraf van maximaal vier jaar krijgen als hij niet meewerkt aan een informatieverzoek van de curator. Deze straffen gelden ook bij een faillissement als blijkt dat de administratie niet op orde is.

Het achterhouden van informatie voor de curator bij een faillissement is sinds 1 juli 2016 strafbaar geworden. De maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om faillissementsfraude tegen te gaan en moet de positie van de curator versterken. Zonder een deugdelijke administratie wordt het werk van de curator immers bemoeilijkt. Het kabinet werkt al langer aan de modernisering van het faillissementsrecht. Ook de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod valt hieronder.

Zware straffen voor leeghalen boedel

De wetswijziging maakt het ook mogelijk om bestuurders zwaarder te straffen die vlak voor een faillissement de boedel van een organisatie hebben leeggehaald. Als blijkt dat hierdoor schuldeisers zijn gedupeerd, kan een bestuurder een gevangenisstraf opgelegd krijgen van maximaal 4,5 jaar of een boete van maximaal € 82.000.

bron: Rendement.nl

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"