Kasstelsel en factuurstelsel

blog dba zzp

Het begin is bepalend. Sterker nog bepaalde ondernemingsvormen zijn verplicht om een bepaalde vorm van boekhouding te doen. Het verschil tussen kasstelsel en factuurstelsel is eenvoudig. Maar eerst de definities van deze twee belangrijke begrippen.

Kasstelsel

Het begrip kasstelsel is ook uitgelegd in de wiki begrippenlijst en een deel van de omschrijving is: Kasstelsel betekent dat je omzet en kosten boekt op het moment dat je het geld werkelijk ontvangt of uitgeeft. De datum op je bankafschrift of in je kasboek (met de inkomsten en uitgaven) is leidend en niet de factuurdatum. Het is vooral van toepassing voor bedrijven die veel met particulieren werken.

Factuurstelsel

In tegenstelling tot het kasstelsel is de factuurdatum wel leidend voor het factuurstelsel. De definitie is: Factuurstelsel is de manier van boekhouden en hierbij boek je omzet en kosten in de periode waarop het betrekking heeft. Leidend hierin is de factuurdatum. Ondernemingen die vooral met andere bedrijven zaken doen, moet voldoen aan het factuurstelsel. Het vergt iets meer handelingen in de administratie. En op sommige momenten in het jaar een slimme financiële mindset.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat kosten en opbrengsten volgens:

  • Het kasstelsel geboekt worden op het moment van de daadwerkelijke uitgave en ontvangst.
  • Het factuurstelsel geboekt worden op het moment van de ontvangst of het versturen van de factuur.

De btw op ontvangen en verstuurde facturen geef je aan in de periode van de factuurdatum. Deze factuurdatum is namelijk leidend.  Je kunt deze factuurdatum niet uitstellen om zo het betalen van de btw uit te stellen. Je moet de btw namelijk ook aangeven wanneer je de factuur nog niet verstuurt hebt, maar de uiterlijke termijn voor het uitreiken van een factuur al wel is overschreden. De uiterlijke termijn voor het versturen van je factuur is de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin je de betreffende goederen en/of diensten geleverd hebt. Dit houdt in dat wanneer je bijvoorbeeld een dienst op 1 april levert en de factuur nog niet verzonden is per 15 mei, je toch de btw moet aangeven in je btw-aangifte.

Ook geeft het factuurstelsel in sommige gevallen een veel beter beeld van je resultaat. Stel je nu eens voor dat je het hele jaar 2017 gewerkt hebt en pas in 2018 je geld ontvangt (als je maar niet een dergelijke overeenkomst sluit!!). Volgens het kasstelsel heb je in 2017 dan geen omzet en lijkt het alsof je niets gedaan hebt. In 2018 ontvang je het geld en heb je een grote omzet, terwijl je misschien helemaal niet meer werkt. Volgens het factuurstelsel worden de inkomsten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, 2017 dus.

Kijk op de website van de Belastingdienst en lees meer over:

De eisen van de Belastingdienst

De Belastingdienst stelt strenge eisen om de juiste boekhouding uit te voeren: via kasstelsel of factuurstelsel. Belangrijk is om te weten:

  • wat het verschil is tussen kasstelsel en factuurstelsel?
  • op welk moment het van belang is?
  • wanneer je het toepast?
  • wat de impact is op je besteedbare geld?

Voorkom onjuiste boekhouding en onbetrouwbare btw aangifte. Extra infobron kasstelsel en factuurstelsel Belastingdienst geeft aan voor wie het geldt.

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!