Hoe wordt rentabiliteit berekend?

zzp pensioen

Je rentabiliteit is een van de financiële ratio’s die je kunt laten zien, bijvoorbeeld omdat de bank of collega-ondernemers erom vragen. Deze cijfers laten je zien hoe gezond jouw bedrijf is. In dit artikel leggen we uit wat rentabiliteit precies is en hoe je het kunt berekenen.

De rentabiliteit (ook wel rendabiliteit genoemd) bereken je om te zien in hoeverre je investeringen rendement opleveren. Er zijn drie soorten: 

  • Rentabiliteit totaal vermogen: (Winst + te betalen rente + belasting), gedeeld door je gemiddelde totale vermogen, keer 100 procent.
  • Rentabiliteit eigen vermogen: Nettowinst (dus waar je rentebetalingen en belastingen al zijn afgetrokken) gedeeld door je gemiddelde eigen vermogen, keer 100 procent.
  • Rentabiliteit vreemd vermogen: Te betalen rente gedeeld door het gemiddelde vreemd vermogen, keer 100 procent. Dit is hetzelfde als de gemiddelde rente die je over je leningen betaalt. 

Als je een eenmanszaak of een VOF hebt, moet je wel een gewaardeerd ondernemersloon van je winst aftrekken. Met de rentabiliteit eigen vermogen kun je zien of je eigen investeringen het waard zijn geweest. Met de rentabiliteit vreemd vermogen, ofwel de gemiddelde rente die je betaalt, zie je welk rendement je geldschieters halen.

Je berekent je rentabiliteit met behulp van gegevens uit je winst- en verliesrekening en je balans. Dat doe je over een periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar.

Het gemiddelde eigen of totale vermogen bereken je door de beginstand van het vermogen en de eindstand van de periode bij elkaar op te tellen, en dit te delen voor twee.

Stel, dit is de winst- en verliesrekening van je B.V. voor 2016: 

Winst -en verliesrekening

 

Opbrengsten

 

Inkomsten uit verkochte producten

€ 250.000

Inkomsten uit geleverde diensten

€ 150.000

Totale omzet

€ 400.000

Kosten

 

Salarissen (ook eigen)

€ 150.000

Inventaris

€ 20.000

Afschrijvingen

€ 2.500

Totaal kosten

€ 172.500

Bruto winst: Totale omzet (€400.000) - kosten (€172.500) =

€ 227.500

Belastingen over winst (20 procent tot 200.000, daarna 25 procent)

€ 46.875

Rentebetalingen op leningen

€ 25.000

Netto winst

€ 155.625

Extra aflossingen

€ 100.000

 

Dit is je balans op 1 januari 2017: 

Activa

Passiva

Inventaris: € 500.000

Lening ING: € 500.000

Productiemiddelen: € 5.000

Crediteuren: € 8.000

Voorraad: € 10.000

Eigen vermogen: € 27.000

Debiteuren: € 5.000

 

Kas: € 15.000

 

Totaal: € 535.000

Totaal € 535.000

 

En dit is je balans op 31 december 2016: 

Activa

Passiva

Inventaris:     € 517.500

Lening ING: € 400.000

Productiemiddelen: € 5.000

Crediteuren: € 4.000

Voorraad: € 20.000

Eigen vermogen: € 168.500

Debiteuren: € 10.000

 

Kas: € 20.000

 

Totaal: € 572.500

Totaal € 572.500


Je Rentabiliteit totaal vermogen: (Winst + te betalen rente + belasting, gedeeld door je gemiddelde totale vermogen, keer 100 procent) is dan (55.625 + 25.000 + 46.875 = 127.500) / (535.000 + 572.000 / 2 = 553.750) = 0,23 x 100 procent = 23 procent

De Rentabiliteit eigen vermogen is: Nettowinst (dus waar je rentebetalingen en belastingen al zijn afgetrokken) gedeeld door je gemiddelde eigen vermogen, keer 100 procent. Dit is dus 155.625 gedeeld door  (27.000 + 168.500 / 2 =) 97.750 = 1,592 x 100 procent = 159,2 procent

De Rentabiliteit vreemd vermogen is: Te betalen rente gedeeld door het gemiddelde vreemd vermogen, in dit geval de lening plus de crediteuren,  keer 100 procent. Dit is hetzelfde als de gemiddelde rente die je over je leningen betaalt. 25.000 gedeeld door 508.000 + 404.000 / 2 = 456.000) - 0,0548 x 100 procent = 5,48 procent.

Wat opvalt is dat deze ondernemer met erg weinig eigen vermogen toch een hele goede winst heeft gemaakt. Voor deze ondernemer was dit bedrijf dus een hele goede investering. Sowieso doet dit (fictieve) bedrijf het heel erg goed. Wat een goede rentabiliteit totaal vermogen is, hangt erg af van het soort bedrijf en de branche, maar over het algemeen kun je stellen dat een score vanaf 8 procent goed is. 

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!

Maxol Finance Services gerbuikt cookies. Als u gebruik wilt maken van alle functionaliteiten op deze website, klik dan op "Ja, ik accepteer."
Onze cookiebeleid