• Start
  • Blog
  • Is het in 2017 nog fiscaal safe met zzp'er?

Is het in 2017 nog fiscaal safe met zzp'er?

personeel 1024

U weet dat de fiscus er streng op toeziet of u geen zakendoet met een 'schijnzelfstandige'. Maar ook in 2017 is er een overgangsregeling. Hoe zit dat?

Weerstand tegen de Wet DBA.

De nieuwe Wet DBA roept in de praktijk veel weerstand op. Vooral de grotere bedrijven zijn kenneüjk bang voor mogelijke naheffingen en boetes. Zij willen dan ook niet meer rechtstreeks met zzp'ers overeenkomsten sluiten. Er wordt daarom veel gewerkt met payrollbedrijven, die hier uiteraard gretig op inspringen.

Onzekerheid overbodig.

Als de zzp'er overduidelijk werkzaam is als ondernemer, is er niets aan de hand. De voorbeeldovereenkomsten zijn alleen bedoeld om in 'twijfelgevallen' duidelijkheid te verschaffen.

Nog geen aanslagen en boetes.

De overgangsperiode van de Wet DBA is verlengd tot in ieder geval l januari 2018. Tot dan krijgen goedwülenden geen nahefimgen en boetes opgelegd. Er is sprake van uitstel, niet van afstel. De Belastingdienst gaat gewoon door met het beoordelen van overeenkomsten en het publiceren van voorbeeldovereenkomsten.

Wat nu te doen?

In deze overgangsfase raden wij u het volgende aan:

  • Als er geen redelijke twijfel mogelijk is over de zelfstandigheid van de door u ingeschakelde zpp'er, dan loopt u geen risico. U hoeft gemaakte afspraken of de werkwijze niet aan te passen en het werken met een voorbeeldovereenkomst is overbodig.
  • In twijfelgevallen kunt u proberen aan te sluiten bij een door de Belastingdienst gepubliceerde voorbeeldovereenkomst. Pas uw afspraken en de werkwijze aan. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u natuurlijk zelf een overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen.

Niet voor kwaadwillenden.

De toezeggmg dat er geen naheffingsaanslagen en boetes zuUen worden opgelegd, geldt niet voor kwaadwillenden. Dit is "een opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijmelfstandigkeid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en / of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)".

Als u niet kwaadwillend bent, zullen er ook in 2017 geen naheffingsaanslagen en boetes worden opgelegd. Opzettelijke ontduiking kan nog wel worden bestraft.

Tips&Advies Belastingen

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!