• Start
  • Blog
  • Vakkennis op peil houden of uitbreiden?

Vakkennis op peil houden of uitbreiden?

studie en kennis

Als u bij wilt blijven op uw vakgebied, zult u waarschijnlijk af en toe een cursus of studie volgen. Het maakt fiscaal nogal wat verschil of u daarbij ook uw kennis wilt uitbreiden. Maar waarom is dat? Wat zei de hoogste rechter daar recentelijk over?

Bijblijven

Als u als ondernemer met uw tijd mee wüt, zult u uw kennis af en toe moeten updaten.
Grijpt u die gelegenheid om ook nieuwe vakkennis op te doen zodat u uw activiteiten kunt uitbreiden, dan heeft dat ook fiscale gevolgen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad, 23.12.2016 (HR:20l6:290l). Wat besliste ons hoogste rechtscollege?


Uitbreiden vakkennis

In de betreffende zaak ging het om een collega van ons die als octrooigemachtigde de kost verdiende. Om zijn kennis te verbreden, had hij een cursus over intellectuele eigendom plus een rechtenstudie gevolgd en had de kosten hiervan ten laste van zijn resultaat uit werkzaamheid gebracht. De inspecteur stelde dat uw collega zijn vakkennis niet op peil wilde houden maar deze wilde uitbreiden en schrapte de kostenaftrek. De Hoge Raad moest beslissen wie er gelijk had.


Uitbreiden vakkennis niet aftrekbaar!

De Hoge Raad ging mee in het verhaal van de inspecteur dat er een onderscheid gemaakt diende te worden tussen het op peil houden van vakkennis en het uitbreiden ervan. De kosten van het op peil houden van vakkennis kunnen ten laste van de winst of van het resultaat uit werkzaamheid worden gebracht. De kosten van het uitbreiden van vakkennis dienen echter in de aangifte inkomstenbelasting als scholingskosten te worden aangemerkt en kunnen als zodanig in aftrek worden gebracht. Het belang hiervan is dat scholingskosten aan veel meer beperkingen onderhevig zijn en veelal tot minder aftrek leiden. Pech dus voor onze collega, maar ook voor u als u op zoek naar een nieuwe uitdaging uw vakkennis wilt uitbreiden.
 

Verschil in aftrek

De kosten van het op peü houden van uw vakkennis zijn aftrekbaar van de winst en nauwelijks aan beperkingen onderhevig. Alleen als u het echt
te gek maakt en geen redelijk denkend ondememer dergelijke kosten zou maken, kan de inspecteur deze aftrek weigeren. Voor de kosten van het uitbreiden van uw vakkennis gelden er strengere regels. Aftrekbaar zijn alleen de kosten die expliciet in de wet genoemd zijn als scholingsuitgaven.


Scholingsuitgaven?

Scholingsuitgaven zijn:

  • lesgeld, cursusgeld, collegegeld en bepaalde examengelden;
  • verplichte leer- en beschermingsmiddelen.

Let op. Andere kosten, zoals reiskosten in verband met uw studie, zijn niet aftrekbaar. Er geldt ook een drempel van € 250,-, zodat allen het meerdere van uw kosten aftrekbaar is.

Wat kunt u hiermee?

Voor u als ondernemer is het vrijwel altijd voordeliger als u studiekosten ten laste van de winst kunt brengen. U heeft echter geen vrije keuze, want is er sprake van uitbreiding van uw vakkennis, dan is aftrek van de winst niet mogelijk. We kunnen ons echter wel voorstellen dat er soms sprake is van een grijs gebied, bijvoorbeeld als een cursus zowel elementen bevat waarmee u uw bestaande vakkennis op peil houdt maar hieraan ook nieuwe elementen toevoegt.

Tip. Het erop gokken is een riskante optie, dus kunt u de kosten beter in redelijkheid verdelen over de winst en de aftrek als scholmgskosten, of voor de zekerheid een en ander vooraf proberen afte stemmen met uw inspecteur.

Studiekosten waarmee u uw vakkennis op peil houdt, zijn aftrekbaar van uw winst. Breidt u uw vakkennis echter uit, dan zijn de kosten met beperkingen aftrekbaar als scholingskosten. De eerste optie is vaak voordeliger. Verdeel de kosten bij twijfel of neem contact op met uw inspecteur.

Tips&Advies

Maxol Finance Services
"Onze ervaring op het gebied van fiscale, administratieve, financiële dienstverlening is uw garantie van een goede samenwerking!"
Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

Bericht ons!

Bel ons!